Goto English Version of this page
 

Project Management

Dutchcon Project Management adviseert bij en begeleidt vastgoedprojecten zoals inrichtingsvraagstukken, (interne) verbouwingen en in– en verhuizingen. Deze afdeling brengt de wensen, eisen en randvoorwaarden van de opdrachtgever helder in kaart waarna deze in het project tot uiting kunnen komen. Hierbij werkt de afdeling Project Management als verlengstuk van de opdrachtgever waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige deskundigheid om de doelstellingen van de opdrachtgever te verwezenlijken.

Project Management adviseert de opdrachtgever over het proces en de inhoud, waarbij de belangrijke aspecten, zoals kwaliteit, kosten, tijd en risico´s als leidraad worden genomen om het project te organiseren en te begeleiden. Door de opdrachtgever te allen tijde te informeren blijft zij grip op het project houden en wordt veel werk uit handen genomen.

Door jarenlange werkervaring van initiatief– tot realisatiefase en de bekendheid met de kwaliteiten van veel architecten, aannemers en leveranciers kan op het juiste moment de juiste mensen bij het project worden betrokken om het proces optimaal te laten verlopen.

De afdeling Project Management verleent diensten aan zowel eigenaren als gebruikers.

Project Manangement
 
The advantage of experience