Goto English Version of this page
 

Property Management

Dutchcon is gespecialiseerd in het verzorgen van het property management c.q. beheer van commercieel vastgoed voor opdrachtgevers. Effectief en pro–actief handelen is hierbij van primair belang om het optimaal rendement op de investeringen te realiseren.

Onze activiteiten richten zich op commerciële, technische en financiële gebieden. Daarnaast is er aandacht voor allerlei facilitaire aspecten binnen een portefeuille, zoals o.a. veiligheid en huismeesterfuncties.

De strategische voordelen voor onze opdrachtgevers komen echter met name tot hun recht bij het feit dat er continue een focus is op de waarde van het in beheer zijnde vastgoed. Tezamen met een intensieve en breed geschakeerde aandacht voor de huurders(–belangen) en de markt, wordt hierdoor aan property management inhoud gegeven.

In samenwerking met opdrachtgevers wordt permanent gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geavanceerde performance analyses en verslagleggingen. Deze analyses worden aangewend ter toetsing van eerder ontwikkelde en in de toekomst aan te wenden exploitatiestrategieën.

Property Management
 
The advantage of experience